Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?


Svetelné signály

S10: Doplnkový signál so zeleným svetlom v tvare šípky

S11a: Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým svetlom

S11b: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca

S11c: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare cyklistu

S11d: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

S11e: Doplnkový signál s prerušovaným žltým svetlom v tvare električky

S12a: Signál pre zakázaný vjazd vozidiel do jazdného pruhu

S12b: "Signál ""Voľno"" pre vjazd vozidiel do jazdného pruhu"

S12c: Svetelná šípka doľava

S12d: Svetelná šípka doprava

S13: Číselný odpočet svetelného signálu

S14a: Stoj!

S14b: Jazda priamo

S14c: Jazda vľavo

S14d: Jazda vpravo

S14e: Jazda priamo a vpravo

S14f: Jazda priamo a vľavo

S14g: Jazda vpravo a vľavo

S1a: "Signál s plným červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

S1b: "Signál s plným žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

S1c: "Signál s plným zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

S2a: "Signál s červeným svetlom pre jeden smer so znamením ""Stoj!"""

S2b: "Signál so žltým svetlom pre jeden smer so znamením ""Pozor!"""

S2c: "Signál so zeleným svetlom pre jeden smer so znamením ""Voľno!"""

S3a: "Kombinovaný signál s červeným svetlom pre dva smery so znamením ""Stoj!"""

S3b: "Kombinovaný signál so žltým svetlom pre dva smery so znamením ""Pozor!"""

S3c: Jazda vpravo a vľavo

S4: Signál so zeleným svetlom v tvare šípky pre opustenie križovatky

S5a: "Signál pre chodcov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"" "

S5b: "Signál pre chodcov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

S5c: "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

S5d: "Kombinovaný signál pre chodcov a cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno!"""

S6a: Signál so žltým svetlom v tvare chodca

S6b: Signál so žltým svetlom v tvare chodca a cyklistu

S7a: "Signál pre cyklistov s červeným svetlom so znamením ""Stoj!"""

S7b: "Signál pre cyklistov so žltým svetlom so znamením ""Pozor!"""

S7c: "Signál pre cyklistov so zeleným svetlom so znamením ""Voľno"""

S8: "Signál s červenými striedavo prerušovanými svetlami pre zabezpečenie výjazdu vozidiel s právom prednosti v jazde so znamením ""Stoj!"""

S9: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

S9a: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s červenými striedavo prerušovanými svetlami so znamením ""Stoj!"""

S9b: "Signál priecestného zabezpečovacieho zariadenia s bielym prerušovaným svetlom so znamením ""Voľno"""

SP: Svetelné pole svieti