Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?


Informatívne, prevádzkové, smerové a iné značky

IP1: Okruh

IP10: Odporúčaná rýchlosť

IP11: Núdzová odstavná plocha

IP12: Parkovisko

IP13a: Parkovisko (kolmé státie)

IP13b: Parkovisko (šikmé státie)

IP13c: Parkovisko (pozdĺžne státie)

IP14a: Parkovisko (státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

IP14b: Parkovisko (státie na chodníku pozdĺžne)

IP15a: Parkovisko (čiastočné státie na chodníku kolmé alebo šikmé)

IP15b: Parkovisko (čiastočné státie na chodníku pozdĺžne)

IP16: Vyhradené parkovisko

IP17a: Platené parkovisko (parkovacie miesta s plateným státím)

IP17b: Platené parkovisko (parkovacie miesta s regulovaným státím)

IP18: Kryté parkovisko

IP19: Parkovisko P+R

IP2: Zmena smeru okruhu

IP20a: Stanovište polície

IP20b: Stanovište taxi

IP21a: Tunel

IP21b: Koniec tunela

IP22a: Rýchlostná cesta

IP22b: Koniec rýchlostnej cesty

IP23a: Diaľnica

IP23b: Koniec diaľnice

IP24a: Zóna s dopravným obmedzením

IP24b: Koniec zóny s dopravným obmedzením

IP25a: Pešia zóna

IP25b: Koniec pešej zóny

IP26a: Školská zóna

IP26b: Koniec školskej zóny

IP27a: Zóna s plateným parkovaním

IP27b: Koniec zóny s plateným parkovaním

IP28a: Obytná zóna

IP28b: Koniec obytnej zóny

IP29: Úniková zóna

IP30: Zmena miestnej úpravy

IP30a: Výstražné zariadenie vypnuté

IP31a: Hmlové body

IP31b: Hmlové body

IP31c: Hmlové body

IP32: Bezpečná vzdialenosť

IP33: Všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti

IP33a: Všeobecné informácie o povinnosti úhrady

IP34a: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP34b: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP34c: Všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

IP3a: Jednosmerná premávka

IP3b: Jednosmerná premávka

IP4: Slepá pozemná komunikácia

IP5: Návesť pred slepou pozemnou komunikáciou

IP6: Priechod pre chodcov

IP7: Priechod pre cyklistov

IP8: Spomaľovací prah

IP9: Podchod alebo nadchod