SMTP Error: Could not connect to SMTP host. SMTP Error: Could not connect to SMTP host.  Značky
Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?


Zákazové značky

B1: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

B10: Zákaz vjazdu mopedov

B11: Zákaz vjazdu bicyklov

B12: Zákaz vjazdu jazdcov na koňoch

B13: Zákaz vstupu chodcov

B14: Zákaz vstupu korčuliarov

B15: Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

B16: Zákaz vjazdu ručných vozíkov

B17: Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi

B18: Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

B19: Zákaz jazdy motorových vozidiel vo vzdialenosti kratšej ako je vyznačené

B2: Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

B20: Zákaz vjazdu vozidiel alebo súprav vozidiel, ktorých dĺžka presahuje vyznačenú hranicu

B21: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich nebezpečné veci

B22: Zákaz vjazdu vozidiel prepravujúcich náklad, ktorý môže spôsobiť znečistenie vody

B23: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých šírka presahuje vyznačenú hranicu

B24: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu

B25: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť presahuje vyznačenú hranicu

B26: Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých okamžitá hmotnosť pripadajúca na nápravu presahuje vyznačenú hranicu

B27a: Zákaz odbočovania vpravo

B27b: Zákaz odbočovania vľavo

B28: Zákaz otáčania

B29a: Zákaz predchádzania

B29b: Koniec zákazu predchádzania

B3: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

B30a: Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

B30b: Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

B31a: Najvyššia dovolená rýchlosť

B31b: Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

B32a: Zákaz zvukových výstražných zariadení

B32b: Koniec zákazu zvukových výstražných zariadení

B33: Zákaz státia

B34: Zákaz zastavenia

B35: Zákaz státia v nepárnych dňoch

B36: Zákaz státia v párnych dňoch

B37: Iný zákaz

B38: Povinnosť zastaviť vozidlo

B39: Koniec viacerých zákazov

B4: Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

B5: Zákaz vjazdu osobných automobilov

B6: Zákaz vjazdu nákladných automobilov

B7: Zákaz vjazdu autobusov

B8: Zákaz vjazdu motocyklov

B9: Zákaz vjazdu traktorov