Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test značky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test značky
otázka č.1 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdné pruhy pred križovatkou,

Nerovnosť vozovky,

Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

otázka č.2 (2b):  Táto dopravná značka

vyznačuje spôsob radenia do jazdných pruhov a určený smer jazdy križovatkou,

vyznačuje jazdné pruhy vyhradené pre pomalé vozidlá,

je predbežnou značkou pre zmenu smeru jazdy

otázka č.3 (2b):  Táto dopravná značka

informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzavretia pozemnej komunikácie,

vyznačuje zónu s dopravným obmedzením začínajúcu od tejto dopravnej značky,

informuje o dopravnom obmedzení v časti obce.

otázka č.4 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

skutočný tvar križovatky a aj hlavnú aj vedľajšiu cestu

tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami

tvar kríženia cesty so železnicou

otázka č.5 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jednosmerná premávka,

Prikázaný smer jazdy vľavo,

Zákruta vľavo.

otázka č.6 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu autobusov,

Vjazd autobusom povolený,

Jazdný pruh vyhradený pre autobusy.

otázka č.7 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Koniec zákazu zvukových výstražných znamení,

Koniec zákazu zvukových a svetelných výstražných znamení,

Zákaz zvukových výstražných znamení

otázka č.8 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

Zastávkový pruh,

Zvýšenie počtu jazdných pruhov

otázka č.9 (2b):  Táto dopravná značka

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípka ukazuje,

informuje o cieli v smere odbočenia,

informuje o uzávierke cesty a vyznačuje smer obchádzky.

otázka č.10 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Nespevnená krajnica,

Odletujúci štrk,

Padajúce kamene

otázka č.11 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu za normálnych podmienok,

Obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke,

Cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy.

otázka č.12 (2b):  Táto dopravná značka

vyznačuje okraj vozovky,

vyznačuje cestičku pre cyklistov,

vyznačuje hranicu križovatky; to neplatí, ak sa táto značka použije ako pomocná čiara na zastavenie vozidla v priestore križovatky.

otázka č.13 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz státia,

Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,

Zastávka autobusov alebo trolejbusov.

otázka č.14 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Medzinárodná trasa.

Najvyššia dovolená rýchlosť.

Cesta II. triedy.

otázka č.15 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Okruh,

Jednosmerná premávka,

Smerová tabuľa na označenie obchádzky.

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu motocyklov,

Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

Vjazd motocyklom povolený.

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz státia na krajnici,

Odletujúci štrk,

Nebezpečenstvo poškodenia pneumatík

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Cesta III. triedy,

Medzinárodná trasa,

Cesta II. triedy

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zúžená vozovka (z oboch strán),

Zníženie počtu jazdných pruhov {z oboch strán),

Koniec rýchlostnej cesty.

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,

Parkovisko vyhradené pre trolejbusy,

Zastávka trolejbusu.

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zvýšenie počtu jazdných pruhov,

Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo,

Zákruta vpravo.

otázka č.22 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

Spôsob obchádzania štyroch prekážok,

Štyri zákruty, prvá vpravo,

Nebezpečenstvo šmyku v úseku 4 km.

otázka č.23 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

smer obchádzky

úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

otázka č.24 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Rýchlostná cesta,

Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste,

Zákaz vjazdu osobných automobilov.

otázka č.25 (2b):  Táto dopravná značka

vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky "Stoj, daj prednosť v jazde!",

vyznačuje parkovisko s pozdĺžnym státím,

prikazuje vodičovi motorového vozidla vypnúť motor.

otázka č.26 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz otáčania,

Koniec zákazu otáčania,

Prikázaný smer jazdy.

otázka č.27 (2b):  Táto dopravná značka informuje

o blízkosti odpočívadla so sociálnym zariadením,

pred križovatkou o ceste, ktorá končí, alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde,

o možnosti núdzového zastavenia vozidla v únikovej zóne v prípade technickej poruchy.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk