Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test značky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test značky
otázka č.1 (2b):  Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

vedenom osobou sluchovo postihnutou,

vedenom vodičom začiatočníkom,

prepravujúcom nebezpečné veci

otázka č.2 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

križovatka, na ktorej platí zákaz odbočovania vpravo,

križovatka s vedľajšou cestou,

kríženie cesty sprava s lesnou alebo poľnou cestou.

otázka č.3 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vzdialenosť k miestu, od ktorého začína platiť značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

smer obchádzky

úsek, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená

otázka č.4 (2b):  Táto dopravná značka vyznačuje

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia šikmo na okraj vozovky,

miesto, kde je zakázané zastavenie a státie.

miesto, kde je dovolené zastavenie a státie pozdĺž okraja cesty.

otázka č.5 (2b):  Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz zastavenia a státia pre autobusy alebo trolejbusy,

parkovisko vyhradené pre autobusy alebo trolejbusy,

priestor zastávky autobusu alebo trolejbusu.

otázka č.6 (2b):  Táto dopravná značka

informuje o spôsobe obchádzania prekážky na ceste,

označuje uzávierku električkovej trate,

označuje miesto, kde možno vľavo obchádzať električku, ktorá stojí na zastávke.

otázka č.7 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Koniec zóny s dopravným obmedzením,

Koniec obytnej zóny,

Koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia.

otázka č.8 (2b):  Táto dopravná značka označuje

vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad,

slepú ulicu,

zastávku vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb.

otázka č.9 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Priechod pre chodcov,

Zákaz vstupu chodcov,

Pešia zóna.

otázka č.10 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Cestička pre cyklistov,

Obytná zóna,

Priechod pre cyklistov.

otázka č.11 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel

Cestička pre motocykle,

Zákaz vjazdu alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom

otázka č.12 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Nebezpečné stúpanie,

Zákruta vľavo,

Zákaz odbočovania vľavo.

otázka č.13 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz otáčania,

Zákaz odbočovania vpravo,

Prikázaný smer jazdy vpravo.

otázka č.14 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Označenie začiatku obce,

Hranica kraja,

Návesť pred križovatkou.

otázka č.15 (2b):  Táto dopravná značka

upozorňuje na križovatku tvaru „T”,

označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Práca na ceste,

Zmena miestnej úpravy,

Zóna s dopravným obmedzením.

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Nebezpečenstvo hmly,

Bezpečná vzdialenosť,

Optická psychologická brzda.

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

miesto, kde je premávka riadená svetelnými signálmi, ktoré by inak neočakával, alebo kde nie sú z dostatočnej vzdialenosti viditeľné,

priechod pre chodcov v obci,

každú križovatku, kde je premávka riadená svetelnými signálmi.

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde sa nachádza skládka posypového materiálu,

prácu na ceste, prípadne jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

zákaz práce na ceste.

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke,

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo,

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste.

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka

vyznačuje okraj cesty,

vyznačuje jazdné pruhy, predchádza značke „Pozdĺžna súvislá čiara” alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne),

vyznačuje úsek, kde je zakázané zastavenie a státie

otázka č.22 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vstupu chodcov,

Cestička pre chodcov; značka prikazuje chodcom použiť takto označený pruh alebo cestičku,

Priechod pre chodcov; značka upozorňuje na nebezpečenstvo pohybu chodcov na vozovke

otázka č.23 (2b):  Táto zábrana vyznačuje

uzávierku časti šírky cesty,

trvalú prekážku na ceste,

uzávierku celej šírky cesty.

otázka č.24 (2b):  Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu nemotorových vozidile

zákaz vjadzu záprahových vozidiel

cesta pre záprahové vozidlá

otázka č.25 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nieje hlavná,

Koniec rýchlostnej cesty,

Koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde.

otázka č.26 (2b):  Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

obmedzuje platnosť značky na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť je menšia ako údaj uvedený na tabuľke,

obmedzuje platnosť zákazu na vozidlo, ktorého najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje údaj uvedený na tabuľke; pri jazdnej súprave rozhoduje súčet najväčších pripustných celkových hmotností vozidiel,

vyznačuje najvyššie dovolené zaťaženie vozidla pripadajúce na dvojnápravu

otázka č.27 (2b):  Táto dopravná značka vyznačuje

prikázaný smer jazdy,

spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou,

úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk