Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test značky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test značky
otázka č.1 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo do vzdialenosti 150 m,

vyznačuje vzdialenosť k značke „Stoj, daj prednosť v jazde!”, pre ktorú je zároveň predbežnou značkou,

upozorňuje vodiča, že vo vzdialenosti 150 m bude mať prednosť v jazde

otázka č.2 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Podjazd alebo nadjazd,

Diaľnica,

Hlavná cesta

otázka č.3 (2b):  Táto dopravná značka

zakazuje vojsť do hraničného pásma,

zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode,

prikazuje vodičovi podrobiť sa colnej kontrole.

otázka č.4 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Nespevnená krajnica,

Odletujúci štrk,

Padajúce kamene

otázka č.5 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

miesto, kde sa nachádza skládka posypového materiálu,

prácu na ceste, prípadne jej súčastiach, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť cestnej premávky,

zákaz práce na ceste.

otázka č.6 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Návesť pred križovatkou,

Rýchlostná cesta,

Diaľková návesť.

otázka č.7 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Koniec hlavnej cesty; značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nieje hlavná,

Koniec rýchlostnej cesty,

Koniec vedľajšej cesty; značka upozorňuje na to, že na najbližšej križovatke má vodič prednosť v jazde.

otázka č.8 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

Zastávkový pruh,

Zvýšenie počtu jazdných pruhov.

otázka č.9 (2b):  Táto dopravná značka informuje

o mieste, kde možno obchádzať vľavo električku, ktorá stojí na zastávke

o možnosti jazdy pozdĺž električky vľavo

najmä o zmene smeru jazdy do protismeru na smerovo rozdelenej ceste

otázka č.10 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby

Zastavka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Stanovište TAXI

otázka č.11 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Prednosť protiidúcich vozidiel,

Prednosť pred protiidúcimi vozidlami,

Obojsmerná premávka

otázka č.12 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Jednosmerná premávka

Navestná smerová tabuľa

Prikázaný smer jazdy

otázka č.13 (2b):  Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

vybavenom zvláštnymi výstražnými znameniami

s právom prednostnej jazdy

vedenom vodičom začiatočníkom

otázka č.14 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,

Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,

Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov

otázka č.15 (2b):  Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu nemotorových vozidile

zákaz vjadzu záprahových vozidiel

cesta pre záprahové vozidlá

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou,

prekážku cestnej premávky,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty používať zimné pneumatiky,

prikazuje vodičom na takto označenom úseku cesty použiť pri jazde protisklzové reťaze; reťaze sa musia použiť minimálne na dvoch kolesách hnacej nápravy,

informuje vodičov o blízkosti opravovne pneumatík

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdné pruhy pred križovatkou,

Nerovnosť vozovky,

Prikázaný smer obchádzania vpravo a vľavo

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Vjazd cyklistom povolený,

Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových motorových vozidiel,

Zákaz vjazdu bicyklov.

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Podchod alebo nadchod,

Priechod pre chodcov,

Metro.

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

úsek cesty, kde je rozdiel od predchádzajúceho úseku v príslušnej časti vozovky dočasná alebo trvalá premávka v oboch smeroch

úsek cesty, kde je premávka riadená striedavo

miesto, kde má vodič prednosť pred protiidúcim vodičom

otázka č.22 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

vyústenie dvoch po sebe nasledujúcich lesných alebo poľných ciest na cestu

úsek platnosti značky, pod ktorou je tabuľka umiestnená

skutočný tvar dvoch po sebe nasledujúcich križovatiek a aj hlavnú a vedľajšiu cestu

otázka č.23 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Odpočívadlo s objektami služieb,

Platené parkovisko,

Obchodné centrum

otázka č.24 (2b):  Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 200 m.

otázka č.25 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím,

Parkovisko - parkovacie miesta s kolmým státím,

Parkovisko - parkovacie miesta s pozdĺžnym státím na chodníku

otázka č.26 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie bez závor,

kríženie cesty s električkovým koľajovým pásom,

križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami

otázka č.27 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou znamená:

Klzká vozovka v úseku 2 km,

Zákruty v úseku 2 km, prvá vpravo,

Spôsob obchádzania prekážok na mieste vzdialenom 2 km.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk