Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test značky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test značky
otázka č.1 (2b):  Táto dopravná značka

upozorňuje na križovatku tvaru "T",

označuje zvýšenie počtu jazdných pruhov,

prikazuje jazdu smerom, ktorým šípky ukazujú.

otázka č.2 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zmena smeru jazdy,

Prikázaný smer jazdy,

Vyhradené jazdné pruhy

otázka č.3 (2b):  Takéto označenie sa môže použiť na vozidle

vybavenom zvláštnymi výstražnými znameniami

s právom prednostnej jazdy

vedenom vodičom začiatočníkom

otázka č.4 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

skutočný tvar križovatky a aj hlavnú aj vedľajšiu cestu

tvar križovatky ciest nerozlíšených dopravnými značkami

tvar kríženia cesty so železnicou

otázka č.5 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Dopravná nehoda,

Zníženie počtu jazdných pruhov,

Striedavé radenie.

otázka č.6 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdný pruh vyhradený pre vozidlá pravidelnej verejnej dopravy osôb,

Parkovisko vyhradené pre autobusy,

Zastávka autobusu

otázka č.7 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel,

Cestička pre motocykle,

Zákaz vjazdu malých motocyklov.

otázka č.8 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Jazdný pruh pre pomalé vozidlá,

Zastávkový pruh,

Zvýšenie počtu jazdných pruhov.

otázka č.9 (2b):  Táto dopravná značka

označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli,

informuje o povinnosti pred vjazdom do tunela zapnúť stretávacie svetlomety,

označuje blízkosť vjazdu do tunela pre koľajové vozidlá.

otázka č.10 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel,

Vjazd osobným automobilom a motocyklom povolený,

Zákaz vjazdu osobných automobilov a motocyklov.

otázka č.11 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Vjazd motorových vozidiel s prívesmi povolený,

Zákaz parkovania prívesov,

Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesmi.

otázka č.12 (2b):  Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie,

použiť svetelné výstražné znamenie,

pri zastavení alebo státí použiť výstražnú funkciu smerových svietidiel.

otázka č.13 (2b):  Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m a na tvar kríženia cesty so železničnou dráhou,

prekážku cestnej premávky,

mimoúrovňové kríženie cesty so železnicou

otázka č.14 (2b):  Táto dopravná značka

zakazuje vojsť do hraničného pásma,

zakazuje pokračovať v jazde bez zastavenia vozidla na cestnom hraničnom priechode,

prikazuje vodičovi podrobiť sa colnej kontrole.

otázka č.15 (2b):  Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

Prikazuje vodičovi na takto označenom úseku rozsvietiť na idúcom vozidle ustanovené osvetlenie,

Označuje úsek, kde je zakázané používať diaľkové svetlomety,

Informuje vodiča o úseku, na ktorom môžu mať protiidúce vozidlá rozsvietené stretávacie svetlomety.

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Slepá ulica,

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch),

Zákaz vjazdu motorových vozidiel.

otázka č.17 (2b):  Táto vodiaca tabuľa označuje

najmä nebezpečnú zákrutu,

úsek cesty s nebezpečným stúpaním,

úplnú uzávierku cesty.

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím

označuje zastávku železničného vozidla

prikazuje vodičovi zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať

označuje železničné priecestie strážené osobou pribratou na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Jednosmerná premávka

Navestná smerová tabuľa

Prikázaný smer jazdy

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka

zakazuje zastavenie za značkou v párnych dňoch v mesiaci

umožňuje státie v nepárnych dňoch v mesiaci

zakazuje státie v nepárnych kalendárnych dňoch v mesiaci

otázka č.21 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Lietadlá,

Smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky,

Smerová tabuľa k inému cieľu

otázka č.22 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Zákaz vjazdu všetkých dvojkolesových vozidiel

Cestička pre motocykle,

Zákaz vjazdu alebo vstup vozidlami alebo účastníkmi cestnej premávky vyznačeným symbolom

otázka č.23 (2b):  Táto dopravná značka vyznačuje

prikázaný smer jazdy,

spôsob zaraďovania sa vozidiel pred križovatkou,

úsek cesty, kde dochádza k zníženiu počtu jazdných pruhov v smere jazdy.

otázka č.24 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Rezervácia,

Táborisko,

Odpočívadlo.

otázka č.25 (2b):  Táto dopravná značka vyznačuje

šikmý priechod pre chodcov,

priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom zasahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto ležiace mimo cesty alebo na vchádzanie na cestu z miesta ležiaceho mimo cesty,

priestor, do ktorého je zakázané vchádzať, ak to nie je potrebné na otáčanie vozidiel na križovatke.

otázka č.26 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Najnižšia dovolená rýchlosť,

Najvyššia dovolená rýchlosť,

Odporúčaná rýchlosť

otázka č.27 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Koniec zóny s dopravným obmedzením,

Koniec obytnej zóny,

Koniec zóny, kde platí zákaz zastavenia.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk