Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test značky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test značky
otázka č.1 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Obmedzenie najvyššej dovolenej rýchlosti; vyjadruje číslom na značke najvyššiu dovolenú rýchlosť na mokrej vozovke,

Cesta 1. triedy; informuje o čísle cesty 1. triedy,

Odporúčaná rýchlosť; vyjadruje číslom alebo číslami uvedenými na značke odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu

otázka č.2 (2b):  Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

predchádzať motorové vozidlo vľavo; motocykel bez postranného vozíka možno predchádzať,

predchádzať motorové vozidlo vľavo aj vpravo,

obchádzať akékoľvek vozidlo

otázka č.3 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz vjazdu autobusov,

Vjazd autobusom povolený,

Jazdný pruh vyhradený pre autobusy

otázka č.4 (2b):  Táto dodatková tabuľka vyznačuje

koniec úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená,

začiatok úseku s jednosmernou premávkou,

začiatok úseku, pre ktorý platí značka, pod ktorou je tabuľka umiestnená.

otázka č.5 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Priechod pre chodcov,

Priechod pre cyklistov,

Priechod pre jazdcov na koni.

otázka č.6 (2b):  Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 90 m,

sklon vozovky vľavo,

železničné priecestie vo vzdialenosti 160 m.

otázka č.7 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz otáčania,

Koniec zákazu otáčania,

Prikázaný smer jazdy.

otázka č.8 (2b):  Táto vodiaca tabuľa označuje

najmä nebezpečnú zákrutu,

úsek cesty s nebezpečným stúpaním,

úplnú uzávierku cesty.

otázka č.9 (2b):  Táto dopravná značka

vyznačuje zníženie počtu jazdných pruhov,

je návesťou pred obchádzkou,

informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

otázka č.10 (2b):  Táto dopravná značka

informuje o smere a vzdialenosi v kilometroch k vyznačenému cieľu (obci)

prikazuje odbočiť vľavo

vyznačuje cestu s jednosmernou premávkou

otázka č.11 (2b):  Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 240 m,

železničné priecestie bez závor vo vzdialenosti 180 m,

železničné priecestie so závorami vo vzdialenosti 200 m.

otázka č.12 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zníženie počtu jazdných pruhov,

Dopravná nehoda,

Striedavé radenie.

otázka č.13 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Rýchlostná cesta,

Smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste,

Zákaz vjazdu osobných automobilov.

otázka č.14 (2b):  Táto dopravná značka sa používa na mieste, kde

v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke,

je vodič električky povinný dať prednosť v jazde,

sa nachádza zastávka električky bez nástupného ostrovčeka.

otázka č.15 (2b):  Táto dopravná značka

prikazuje chodcom a cyklistom použiť takto označený spoločný pruh alebo cestičku vyznačeným spôsobom; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,

označuje priechod pre chodcov a cyklistov; značka informuje o spoločnom priechode pre chodcov a cyklistov,

označuje koniec cestičky pre chodcov a cyklistov.

otázka č.16 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Cestička pre vyznačených užívateľov; prikazuje chodcom a cyklistom použiť v predmetnom smere takto označený spoločný pruh alebo cestičku; chodci a cyklisti sa nesmú navzájom ohroziť,

Zákaz vstupu chodcov a cyklistov,

Cestička k predajni bicyklov.

otázka č.17 (2b):  Táto dopravná značka označuje

vedľajšiu cestu; na príkaz tejto značky je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad,

slepú ulicu,

zastávku vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb.

otázka č.18 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Cesta III. triedy,

Medzinárodná trasa,

Cesta II. triedy

otázka č.19 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zákaz parkovania,

Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím,

Vyhradené parkovisko.

otázka č.20 (2b):  Táto dopravná značka

označuje blízkosť vjazdu do tunela, kde platia pravidlá cestnej premávky pre správanie sa v tuneli,

informuje o povinnosti pred vjazdom do tunela zapnúť stretávacie svetlomety,

označuje blízkosť vjazdu do tunela pre koľajové vozidlá.

otázka č.21 (2b):  Takéto označenie sa musí použiť na

autobuse prepravujúcom deti

vyznačenie úseku cesty so zýšeným pohybom detí (v blízkosti školských a predškolských zariadení, detských ihrísk a podobne)

osobnom automobile prepravujúcom deti

otázka č.22 (2b):  Táto dopravná značka znamená

Zákaz zastavenia a státia pre vozidlá taxislužby

Zastavka vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Stanovište TAXI

otázka č.23 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Návestná smerová tabuľa,

Prikázaný smer jazdy,

Jednosmerná premávka.

otázka č.24 (2b):  Táto dopravná značka

informuje o vzdialenosti k najbližšej obci,

informuje o názve najbližšej križovatky,

informuje vhodným nápisom, symbolom alebo siluetou o smere, prípadne o vzdialenosti k vyznačenému kultúrnemu alebo turistickému cieľu

otázka č.25 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Návesť pred križovatkou,

Rýchlostná cesta,

Diaľková návesť.

otázka č.26 (2b):  Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou,

vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar,

vodič sa riadi významom ľavej čiary z tejto dvojice čiar,

riadi sa premávka v jazdných pruhoch svetelnými signálmi.

otázka č.27 (2b):  Táto dopravná značka znamená:

Zvýšenie počtu jazdných pruhov,

Prikázaný smer jazdy priamo a vpravo,

Zákruta vpravo.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk