Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test zákon

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test zákon
otázka č.1 (1b):  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50m

nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

otázka č.2 (1b):  Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom, alebo chrbtom, znamená tento pokyn

„Voľno”, ak má obe ruky pripažené,

povinnosť odbočiť vpravo, alebo vľavo,

„Stoj!”; vodič je povinný zastaviť vozidlo pred hranicou križovatky

otázka č.3 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný po ukončení jazdy oznámiť to držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke

otázka č.4 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

u vozidla kategórie L1e 1,5 mm,

u vozidla kategórie L1e 1,0 mm,

u všetkých kategórií vozidiel 1,6 mm

otázka č.5 (1b):  Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nedosahuje rýchlosť najmenej 100 km/h,

poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru,

nemá funkčné osvetlenie batožinového priestoru

otázka č.6 (1b):  Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

o 1 m, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený žltou zástavkou s rozmermi najmenej 20 x 20 cm; za zníženej viditeľnosti vpredu aj vzadu žltou odrazkou,

o 40 cm, musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený reflexným označením s červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 100 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45 nadol,

o 0,5 m, musí byť vždy označený červenou odrazkou.

otázka č.7 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

mazivo používané vo vozidle nieje schválené výrobcom,

nie je možné uviesť do činnosti osvetlenie batožinového priestoru,

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

otázka č.8 (1b):  Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

oblečený odev s nápisom „CYKLISTA”,

len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.

otázka č.9 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej jeden zakladací klin pre každú nápravu motorového vozidla,

bezpečnostný odev (bezpečnostnáreflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodičavozidla,

motolekárnička.

otázka č.10 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile

otázka č.11 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej desaťlitrová zásoba pohonných hmôt v osobitnej nádobe; to neplatí pre jednostopové motorové vozidlá,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

vlečné lano; to platí aj pre jednostopové motorové vozidlá,

otázka č.12 (1b):  Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

otázka č.13 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný to po ukončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

otázka č.14 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

najmenej jeden zakladací klin pre každú nápravu motorového vozidla,

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník.

otázka č.15 (1b):  Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci,

pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici.

otázka č.16 (1b):  Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené povinnou výbavou,

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

zabezpečiť, aby vozidlo bolo vybavené zvláštnym výstražným svetlom oranžovej farby.

otázka č.17 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,

je katalyzátor výfukových plynov po lehote kalibrácie,

najvyšší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je nižšie ako 1500 mm nad rovinou vozovky.

otázka č.18 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

nie je funkčné počítadlo prejdenej vzdialenosti,

sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné.

otázka č.19 (1b):  Jazdci na zvieratách smú ísť

len jednotlivo za sebou,

najviac dvaja vedľa seba,

najviac traja vedľa seba.

otázka č.20 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený.

otázka č.21 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

náhradné stierače,

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník,

protisklzové reťaze.

otázka č.22 (1b):  Prívesy za osobné automobily

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h

sa nesmú používať na prepravu osôb

sa nesmú používať na prepravu osôb, to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb

otázka č.23 (1b):  Prívesy za osobné automobily

sa nesmú používať na prepravu osôb,

smú sa používať na prepravu osôb, rýchlosť jazdy však nesmie prekročiť 60 km/h

sa nesmú používať na prepravu osôb; to neplatí pre obytné prívesy za osobné automobily, ktoré sa môžu používať na prepravu osôb.

otázka č.24 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

poškodený lak na zadnom nárazníku,

miesta vodiča nie je možné nastaviť pravé spätné zrkadlo.

výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

otázka č.25 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

otázka č.26 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže

najvyšší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

nieje vybavené klimatizačným systémom.

otázka č.27 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú na tej istej náprave použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné,

je zhodný účinok prevádzkovej brzdy na kolesách tej istej nápravy,

nieje vybavené klimatizačným systémom.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk