Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test zákon

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test zákon
otázka č.1 (1b):  Hĺbka hlavných drážok v stredovej časti povrchu dezénu pneumatiky, ktorý pokrýva približne tri štvrtiny šírky povrchu dezénu jazdnej plochy pneumatiky, nesmie byť menej ako

1,5 mm na osobnom automobile,

1,6 mm na osobnom automobile,

1,7 mm na osobnom automobile.

otázka č.2 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

dodatočne namontované svetelné zariadenia narúšajú výhľad z miesta spolujazdca,

najnižší bod činnej svietiacej plochy brzdových svetiel je vyššie ako 350 mm nad rovinou vozovky,

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

otázka č.3 (1b):  Hry detí na ceste sú dovolené

len v obytnej zóne,

len v pešej zóne,

v obytnej a pešej zóne.

otázka č.4 (1b):  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

nemá tabuľku s evidenčným číslom čitateľnú zo vzdialenosti 50m

nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedeným v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla, ak bolo také číslo vozidlu pridelené

nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel

otázka č.5 (1b):  Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

pri pravom okraji vozovky; ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie ísť po pravej krajnici,

po chodníku, ak sa tým neohrozujú chodci,

pri ľavom okraji vozovky alebo po ľavej krajnici.

otázka č.6 (1b):  Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou,

chrániť si zrak ochranným štítom,

mať na sebe oblečený odev červenej farby.

otázka č.7 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,

vodič je povinný to po ukončení jazdy oznámiť držiteľovi vozidla,

považuje sa vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

smie sa takéto vozidlo, okrem diaľnice a rýchlostnej cesty, používať v cestnej premávke.

otázka č.8 (1b):  Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

možno s takýmto vozidlom jazdiť iba rýchlosťou neprevyšujúcou 60 km/h

považuje sa takéto vozidlo za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,

možno také vozidlo používať len na účelových komunikáciách.

otázka č.9 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody,

ťažná tyč s dĺžkou najmenej 3 m, určená na vlečenie vozidiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies.

otázka č.10 (1b):  Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

trhliny ani poškodenia, ktoré narúšajú kordovú kostru; jej obnaženie však nieje závadou,

trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú,

trhliny, ktoré obnažujú kordovú kostru; jej poškodenie však nieje závadou.

otázka č.11 (1b):  Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

je dodatočne vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou,

nemá aspoň kolesá prednej nápravy vybavené účinnými krytmi (blatníkmi, podbehmi),

má dodatočne namontované schválené svetelné zariadenia narúšajúce výhľad z miesta spolujazdca

otázka č.12 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice, alebo skrutky kolies,

odrazové sklo oranžovej farby, ktoré je možné umiestniť na vozovku v prípade núdzového státia

otázka č.13 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách

niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže

najvyšší bod činnej svietiacej plochy stretávacích svetiel je nižšie ako 1200 mm nad rovinou vozovky,

nieje vybavené klimatizačným systémom.

otázka č.14 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 0,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 1 m,

jej dĺžka musí byť väčšia ako 3 m.

otázka č.15 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

mazivo používané vo vozidle nieje schválené výrobcom,

nie je možné uviesť do činnosti osvetlenie batožinového priestoru,

zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

otázka č.16 (1b):  Cyklisti smú jazdiť

najviac dvaja vedľa seba,

bez držania riadidiel, ak v blízkosti nie sú motorové vozidlá,

len jednotlivo za sebou.

otázka č.17 (1b):  Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

traja vedľa seba,

piati vedľa seba,

dvaja vedľa seba.

otázka č.18 (1b):  Jazdci na zvieratách smú ísť

len jednotlivo za sebou,

najviac dvaja vedľa seba,

najviac traja vedľa seba.

otázka č.19 (1b):  Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev,

oblečený odev s nápisom „CYKLISTA”,

len pri jazde v obytnej zóne a školskej zóne oblečený reflexný bezpečnostný odev.

otázka č.20 (1b):  Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

len pravú krajnicu,

len ľavú krajnicu,

ktorúkoľvek krajnicu alebo ktorýkoľvek okraj vozovky.

otázka č.21 (1b):  Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

sú poškodené lapače nečistôt,

vozidlo nie je vybavené zariadením na spájanie vozidiel,

pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený.

otázka č.22 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

zariadenie na spájanie vozidiel,

náradie potrebné na výmenu vzduchového filtra,

príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použ

otázka č.23 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba maziva v osobitnej nádobe,

bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka) umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla,

krieda na vyznačenie stôp a postavenia vozidiel v prípade dopravnej nehody.

otázka č.24 (1b):  Ak je nesúhlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

vodorovné dopravné značky sú nadradené zvislým dopravným značkám,

zvislé dopravné značky sú nadradené vodorovným dopravným značkám,

nadradená je dopravná značka umiestnená bližšie ku križovatke

otázka č.25 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS sú

protisklzové reťaze

krieda a meracie pásmo na vyznačenie stôp a postavenia vozidla v prípade dopravnej nehody

homologizovaný prenosný výstražný trojuholník

otázka č.26 (1b):  Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

najmenej dvojlitrová zásoba náplne do ostrekovačov skiel,

kľúč na matice alebo skrutky kolies,

náhradný stierač

otázka č.27 (1b):  Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano,

jeho dĺžka nesmie byť menšia ako 1,5 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2 m,

nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk