Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test križovatky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test križovatky
otázka č.1 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku:

červené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo

otázka č.2 (3b):  Tento pokyn policajta znamená

„Voľno” pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a „Stoj!” pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,

„Voľno” pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!” pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,

„Voľno” pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a „Stoj!” pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla

otázka č.3 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené

1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.

otázka č.4 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

modré vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.5 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné.

otázka č.6 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené,

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo.

otázka č.7 (3b):  Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé súčasne so zeleným vozidlom

posledné

prvé súčasne s modrým vozidlom

otázka č.8 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo prichádzajúce sprava,

protiidúce modré vozidlo,

vaše vozidlo.

otázka č.9 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo

vaše vozidlo

zelené vozidlo

otázka č.10 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.11 (3b):  Ako prvé vojde do križovatky

zelené vozidlo

modré vozidlo

červené vozidlo

otázka č.12 (3b):  Tento pokyn policajta znamená

"voľno" pre vodiča červeného a vodiča modrého vozidla a "Stoj!" pre vodiča žltého vozidla; vodič zeleného vozidla smie odbočiť vpravo,

"voľno" pre vodiča zeleného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča červeného vozidla,

"voľno" pre vodiča červeného a vodiča žltého vozidla a "Stoj!" pre vodiča modrého a vodiča zeleného vozidla.

otázka č.13 (3b):  Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

druhé,

posledné

otázka č.14 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

električka súčasne s vaším vozidlom,

žlté vozidlo.

otázka č.15 (3b):  V poradí posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo,

modré vozidlo súčasne s červeným

otázka č.16 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku

električka,

modré vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.17 (3b):  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

vodiča zeleného vozidla

vodiča červeného a vodiča žltého vozidla

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

otázka č.18 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo

otázka č.19 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

otázka č.20 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. červené vojde do križovatky a dá prednosť v jazde protiidúcemu modrému, 2. zelené, 3. modré, 4. červené dokončí odbočovanie vľavo,

1. modré, 2. červené, 3. zelené.

otázka č.21 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie

druhé

prvé

otázka č.22 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

otázka č.23 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

posledné,

druhé.

otázka č.24 (3b):  V poradí druhé prejde okolo prekážky

žlté vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo

otázka č.25 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom,

modré vozidlo súčasne s obidvoma električkami,

zelené vozidlo.

otázka č.26 (3b):  Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

druhé,

tretie,

prvé

otázka č.27 (3b):  Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

druhé,

tretie,

prvé.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk