Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test križovatky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test križovatky
otázka č.1 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. zelené, 2, vaše vozidlo, 3. červené,

1. červené, 2. zelené, 3. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. červené, 3. zelené.

otázka č.2 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1, červené, 2. žlté, 3. zelené,

1. žité, 2. červené, 3. zelené,

1. zelené, 2. červené, 3. žlté.

otázka č.3 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

druhé,

posledné.

otázka č.4 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

žlté vozidlo,

červené vozidlo.

otázka č.5 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo,

1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. modré.

otázka č.6 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

druhé,

prvé.

otázka č.7 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

žlté vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.8 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené

1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.

otázka č.9 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

otázka č.10 (3b):  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj” pre

vodiča žltého vozidla,

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta

otázka č.11 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo súčasne s modrým,

červené vozidlo,

vaše vozidlo súčasne s modrým.

otázka č.12 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

modré vozidlo,

červené vozidlo.

otázka č.13 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo súčasne s červeným,

zelené vozidlo.

otázka č.14 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

modré vozidlo.

otázka č.15 (3b):  Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé,

druhé,

posledné

otázka č.16 (3b):  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé

protiidúce zelené a žlté vozidlo,

obidve električky,

červené vozidlo súčasne s modrým vozidlom.

otázka č.17 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

prvé súčasne so zeleným vozidlom

tretie súčasne so zeleným vozidlom

posledné

otázka č.18 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

električka č. 1 súčasne s vaším vozidlom

vaše vozidlo súčasne s električkou č. 2

električka č. 1 súčasne s električkou č. 2

otázka č.19 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo,

červené vozidlo.

otázka č.20 (3b):  V poradí druhé prejde cez križovatku

červené vozidlo

vaše vozidlo

zelené vozidlo

otázka č.21 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. modré, 2. zelené, 3. červené,

1. červené, 2. modré, 3. zelené,

1. zelené, 2. modré, 3. červené

otázka č.22 (3b):  Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné.

otázka č.23 (3b):  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj!" pre

vodiča červeného a vodiča žltého vozidla,

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta.

otázka č.24 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

otázka č.25 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo

zelené vozidlo

modré vozidlo

otázka č.26 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

prvé,

posledné súčasne so žltým vozidlom.

otázka č.27 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. červené súčasne so zeleným, 2. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. červené súčasne so zeleným,

1. zelené, 2. vaše vozidlo, 3. červené

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk