Prihlásiť sa ako žiak: Zabudli ste heslo?
Prihlásiť sa ako autoškola: Zabudli ste heslo?
Čas: 20m 00s
Test križovatky

Na vypracovanie testu budete mať po jeho spustení presne 20 minút.


Test križovatky
otázka č.1 (3b):  Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

1. modré, 2. zelené, 3. červené, 4. žlté

1. modré, 2. červené, 3. žlté, 4. zelené

1. červené, 2. modré, 3. žlté, 4. zelené

otázka č.2 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo

otázka č.3 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. žlté, 2 .červené, 3. vaše vozidlo,

1. žlté, 2. vaše vozidlo, 3. červené,

1. červené, 2. žlté, 3. vaše vozidlo.

otázka č.4 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

zelené vozidlo,

modré vozidlo,

vaše vozidlo.

otázka č.5 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.6 (3b):  Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

druhé,

prvé.

otázka č.7 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo.

otázka č.8 (3b):  Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

prvé,

tretie,

druhé.

otázka č.9 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. modré súčasne s vaším vozidlom, 2. zelené, 3. červené

1. zelené, 2. červené, 3. modré, 4. vaše vozidlo,

1. vaše vozidlo, 2. zelené, 3. modré súčasne s červeným.

otázka č.10 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

zelené vozidlo,

modré vozidlo.

otázka č.11 (3b):  Vodič červeného vozidla

je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla obídenie prekážky,

má pred vodičom modrého vozidla prednosť, pretože v jeho jazdnom pruhu sa nachádza prekážka,

je povinný umožniť vodičovi modrého vozidla aj vodičovi zeleného vozidla obídenie prekážky.

otázka č.12 (3b):  V poradí posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo súčasne s modrým,

zelené vozidlo,

modré vozidlo súčasne s červeným

otázka č.13 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. zelené, 2. modré, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. zelené, 3. vaše vozidlo,

1. modré, 2. vaše vozidlo, 3. zelené

otázka č.14 (3b):  V poradí tretie prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

červené vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.15 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

druhé,

posledné,

prvé

otázka č.16 (3b):  Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

posledné,

druhé,

prvé.

otázka č.17 (3b):  Vodič modrého vozidla

nesmie ohroziť vodiča červeného vozidla jazdiaceho v priebežnom jazdnom pruhu, do ktorého prechádza,

má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu určenom na predchádzanie,

má pred vodičom červeného vozidla prednosť, pretože ide v jazdnom pruhu pre pomalé vozidlá.

otázka č.18 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

zelené vozidlo.

otázka č.19 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

vaše vozidlo,

zelené vozidlo,

červené vozidlo

otázka č.20 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

červené vozidlo,

vaše vozidlo,

modré vozidlo.

otázka č.21 (3b):  Ako prvé prejde cez križovatku

modré vozidlo,

zelené vozidlo,

vaše vozidlo

otázka č.22 (3b):  Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to "Stoj" pre

vodiča zeleného vozidla,

chodcov prechádzajúcich za chrbtom policajta,

vodiča žltého vozidla

otázka č.23 (3b):  Ako posledné prejde cez križovatku

žlté vozidlo,

vaše vozidlo,

červené vozidlo.

otázka č.24 (3b):  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť v jazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami

otázka č.25 (3b):  Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

vodiči obidvoch električiek majú prednosť pred ostatnými vozidlami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo má prednosť vjazde pred protiidúcim zeleným a žltým vozidlom a obidvoma električkami,

vodič červeného vozidla odbočujúceho vľavo je povinný dať prednosť protiidúcemu zelenému a žltému vozidlu a obidvom električkám.

otázka č.26 (3b):  Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

tretie,

prvé,

druhé

otázka č.27 (3b):  Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí:

1. vaše vozidlo, 2. modré, 3. červené,

1. modré, 2. červené, 3. vaše vozidlo,

1. červené, 2. vaše vozidlo, 3. modré.

Vyberte si test ktorý chcete vyriešiť:
© Copyright info: testy www.vodicak.sk